Groepen in een team bekijken

Nederlandse video

Als er groepen binnen een team zijn, staat de tekst Groepen boven aan de respondentenlijst. Klik op Groepen om de opgeslagen groepen in het team te bekijken. De eerste groep in de lijst is altijd het volledige team, alle andere beschikbare groepen in het team staan daaronder.

In onderstaand voorbeeld is Development Team een groep in het team Demo.


Geselecteerde groep weergeven

Nadat je een groep hebt geselecteerd, wordt de naam van de geselecteerde groep achter de teamnaam toegevoegd. De respondenten in de groep worden zichtbaar in de selectie en het groepsprofiel wordt aangepast.

Zodra je de respondenten in de selectie van de gekozen groep aanpast, wordt dit met een sterretje bij de groepsnaam aangegeven.

Het is in de weergave Teamscan niet mogelijk om de selectie te wijzigen. Dit komt omdat de teamscan een momentopname is en de scores van de teamscan aan de groepslogica zijn gekoppeld.


Groepen met een teamscan

Bij het maken van een nieuwe teamscan voor een nieuwe groep respondenten wordt een nieuwe groep gemaakt. Om de teamscan te bekijken open je de betreffende groep. Zodra een groep een teamscan heeft, staat vóór de groepsnaam het pictogram Teamscan, in onderstaand voorbeeld bij Development Team. 

Als een groep of team meerdere teamscans heeft, worden deze onder elkaar weergegeven met de aanmaakdatum van de teamscan. Klik op de gewenste teamscan om de profielen en de teamscan te bekijken.


Groepen maken en opslaan

Nieuwe groepen maak je in MD Admin. Binnen een team kun je een subgroep maken door op de knop Groepen beheren te klikken.

Vervolgens klik je op Nieuw.

create new group

Voer de naam van de groep in en bevestig met Vastleggen.

Selecteer de respondenten die in de groep moeten en bevestig opnieuw met Vastleggen.

Still need help? Contact Us Contact Us