Weergave selecteren

In MD Pro zijn meerdere weergaven beschikbaar om de resultaten van de surveys te bekijken. De basis is het dashboard Team.

Boven de grafieken staat een aantal pictogrammen. Met behulp van deze pictogrammen kun je navigeren naar de resultaten van de surveys.

Klik op een van de pictogrammen (MD Profiel –Teamscan – Feedback) om naar die weergave te gaan. De lijn onder het pictogram geeft aan welke weergave actief is. Is een pictogram grijs, dan is de weergave niet beschikbaar.


Weergave niet beschikbaar

Wil je de resultaten van een survey bekijken maar is het pictogram grijs?

Een grijs pictogram geeft aan dat de weergave niet beschikbaar is. De beschikbaarheid kan afhankelijk zijn van de geselecteerde respondenten.

Heb je respondenten voor een teamscan of feedback uitgenodigd, controleer dan bij Groepen of er een aparte groep beschikbaar is voor de respondenten die hebben deelgenomen aan de betreffende survey.

Als bij het verzenden van de teamscan of feedback uitnodiging niet alle respondenten van het team zijn geselecteerd, wordt er automatisch een nieuwe groep aangemaakt.

Still need help? Contact Us Contact Us