De presentatieweergave

Met de presentatieweergave kun je MD-profielen en het resultaat van een cultuurscan op volledig scherm presenteren.

Klik in het menu Team op Presentatie om de presentatieweergave te openen.

In de presentatieweergave kun je de MD-profielen of de grafiek Cultuur op een volledig scherm weergeven.


Individueel profiel, groepsprofiel of cultuurscan presenteren

In de presentatieweergave zijn dezelfde pictogrammen beschikbaar om te schakelen tussen individuele profielen, groepsprofielen en teamscan. De pictogrammen staan boven aan het scherm.

Om snel te schakelen tussen de weergaven kun je ook de spatiebalk van het toetsenbord gebruiken.

Klik op een van de pictogrammen (individueel profiel – groepsprofiel – teamscan) om die weergave te tonen. De lijn onder het pictogram geeft aan welke weergave actief is.


Respondentenlijst

In de presentatieweergave kun je in de respondentenlijst hetzelfde doen als in het dashboard Team. Klik voor weergave van de respondentenlijst op het betreffende pictogram. 

De lijst, die je al kent van het teamoverzicht, wordt weergegeven met dezelfde functies. 

  • Klik op het vinkje vóór een naam om een respondent te (de-)selecteren. Niet‑geselecteerde respondenten worden onder aan de lijst geplaatst.
  • Klik in de weergave van individuele profielen op de naam van een respondent om het profiel te bekijken.
  • Klik op Groepen en selecteer een groep om een eerder samengestelde groep te bekijken.
  • Als je individuele profielen bekijkt, kun je met de pijltjestoetsen van het toetsenbord naar de volgende/vorige respondent in de lijst gaan. Je hoeft hiervoor niet de lijst te openen.


Taal wijzigen

Omdat de taal waarin jij de software gebruikt, kan afwijken van de taal waarin je de Management Drives-sessie begeleidt, kun je de taal van de presentatieweergave instellen.

Klik hiervoor op de vlag en kies de gewenste taal. Vervolgens worden de teksten in de geselecteerde taal weergegeven en wordt ook de vlag aangepast.


Een respondent in de grafiek Diversiteit bekijken

Als je in de grafiek Diversiteit wilt zien wie welke respondent is, klik je op het bolletje in de grafiek of dubbelklik je op de naam in de lijst. Zodra je op een bolletje hebt geklikt of na dubbelklikken op de naam van een respondent, wordt de diversiteitsfocus actief. Het bolletje wordt groter en in de lijst wordt de betreffende respondent aangegeven in het blauw.

In de grafiek Diversiteit kun je nu op een ander bolletje klikken of in de lijst iemand anders selecteren. De grafiek Diversiteit is actief zolang er een groter bolletje zichtbaar is en de naam van de respondent in het blauw wordt weergegeven. Klik opnieuw op het bolletje of op de naam van de respondent om de diversiteitsfocus uit te schakelen.

Sluit de respondentenlijst door opnieuw op het pictogram van de lijst te klikken

Still need help? Contact Us Contact Us