De gegevens van een respondent wijzigen

Het kan voorkomen dat je de gegevens van een respondent wilt wijzigen. Dit is mogelijk op het tabblad Slots.

Open het slot waarin de respondent is opgenomen.

Klik in de lijst met deelnemersdetails op de naam van de deelnemer die je wilt bewerken. De deelnemer wordt blauw gearceerd wanneer je deze selecteert.

Klik vervolgens op de knop Bewerk om de geselecteerde deelnemer te bewerken.

In het volgende scherm kun je de gegevens wijzigen. Klik ter bevestiging van de wijziging op de knop Vastleggen.

Als je een e-mailadres hebt gewijzigd nadat je de vragenlijst hebt verzonden, bijvoorbeeld omdat het e-mailadres onjuist was, en de vragenlijst is nog niet afgerond, moet je de deelnemer opnieuw een uitnodiging sturen.

Still need help? Contact Us Contact Us