Team delen

Als teameigenaar kun je een team, nadat je het hebt geopend, delen met een andere gebruiker binnen het MD systeem. De MD profielen, teamscan en eventuele feedback worden beschikbaar voor de gebruiker met wie je het team deelt. De gebruiker ziet de informatie waarvoor hij rechten heeft.

Klik op Team delen.


E-mailadres van een MD gebruiker invoeren

Klik op het + pictogram in de widget om het team te delen.

Voer het e-mailadres van de gebruiker in.

Dit moet het exacte e-mailadres zijn waarmee de andere gebruiker inlogt bij het MD systeem.

Periode instellen

Bepaal de periode waarin de gebruiker toegang heeft tot het team door de begin- en einddatum in te stellen. Klik op de datumvelden en stel de gewenste periode in.

Teamscan uitnodiging

Selecteer Teamscan om de andere gebruiker de mogelijkheid te geven om uitnodigingen voor de teamscan te verzenden.

Klik op het pictogram Opslaan om het team te delen met de andere gebruiker.


Details van een gedeeld team wijzigen

Je kunt de periode wijzigen voor een team dat je met een andere gebruiker deelt.

Klik je op het team dat je deelt.

Wijzig de periode waarin de gebruiker toegang heeft tot het team door de begin- en einddatum in te stellen, of selecteer Teamscan om de andere gebruiker de mogelijkheid te geven om uitnodigingen voor de teamscan te verzenden.

Klik op het pictogram Opslaan om de wijzigingen op te slaan.


Team delen beëindigen

Klik op het pictogram Annuleren aan het einde van de regel om het delen van een team te beëindigen.

Het gedeelde team wordt verplaatst en de andere gebruiker kan het team niet meer openen.

Still need help? Contact Us Contact Us