Team delen

Als teameigenaar kun je een team, nadat je het hebt geopend, delen met een andere gebruiker binnen het MD systeem. De MD profielen, teamscan en eventuele feedback worden beschikbaar voor de gebruiker met wie je het team deelt. De gebruiker ziet de informatie waarvoor hij rechten heeft.

Open het team dat je wilt delen.

Klik op het + pictogram in de widget Team delen.

E-mailadres van een MD gebruiker invoeren

Voer het e-mailadres van de gebruiker in.

Dit moet het exacte e-mailadres zijn waarmee de andere gebruiker inlogt bij het MD systeem.

Periode instellen

Bepaal de periode waarin de gebruiker toegang heeft tot het team door de begin- en einddatum in te stellen.

Klik op de datumvelden en stel de gewenste periode in.

Teamscan uitnodiging

Selecteer Teamscan om de andere gebruiker de mogelijkheid te geven om uitnodigingen voor de teamscan te verzenden.

Klik op het pictogram Opslaan om het team te delen met de andere gebruiker.