Overzicht van gedeelde teams

Een overzicht van alle teams die met of door de gebruiker worden gedeeld, is te zien bij Gedeelde teams.

Klik op Gedeelde teams.


Gedeeld door mij

Hier staan de teams van de gebruiker die is ingelogd en die deze met een andere gebruiker deelt.

Klik op het pictogram Annuleren aan het einde van de regel om het delen van een team te beƫindigen.


Details van een gedeeld team wijzigen

Je kunt instellen gedurende welke periode je een team met een andere gebruiker deelt.

Klik je op het team dat je deelt.

Wijzig de periode waarin de gebruiker toegang heeft tot het team door de begin- en einddatum in te stellen, of selecteer Teamscan om de andere gebruiker de mogelijkheid te geven om uitnodigingen voor de teamscan te verzenden.

Klik op het pictogram Opslaan om de wijzigingen op te slaan.


Gedeeld met mij

Hier staan de teams die worden gedeeld met de gebruiker die is ingelogd.

Still need help? Contact Us Contact Us