De weergave Feedback

Om de resultaten of status te bekijken op de Feedback survey open je de Feedback weergave.

Klik op het pictogram Feedback om de resultaten of de status te bekijken.

Als het pictogram Feedback grijs is, is er geen feedback beschikbaar voor het team of de groep binnen het team.


Respondentenlijst

Gebruik de respondentenlijst om het gemiddelde van éen, enkele of alle respondenten te bekijken. Het pictogram voor de naam in de respondentenlijst geeft aan of iemand kandidaat of respondent is.

Klik op het Feedback-respondent pictogram voor de naam van de respondent om deze te (de)selecteren. Het pictogram is blauw als de respondent is geselecteerd.

De kandidaat staat bovenaan de respondentenlijst en is altijd geselecteerd.

Kandidaat wijzigen Feedback variant Groep

Bij de Feedback variant Groep kun je een andere kandidaat selecteren.

Klik op het Feedback-kandidaat pictogram voor de naam om een andere kandidaat te selecteren.

Klik op het Feedback-kandidaat pictogram bovenaan de respondentenlijst om iedereen als kandidaat in te stellen.


Feedback

De antwoorden van de respondenten en de kandidaat worden gevisualiseerd in een aantal grafieken, Gedrag, Behouden/Ontwikkelen/Loslaten en Taak.

Klik op Feedback om de grafieken te bekijken. Deze is standaard geopend als je naar de Feedback weergave gaat.

De smalle gekleurde staaf geeft het antwoord van de kandidaat weer en de brede staaf het antwoord van de respondent(en). Het groepsinzicht in de Feedback grafiek wordt bepaald door de respondenten die in de selectie zitten.


Open feedback

Klik op de tab Open feedback om de open antwoorden te bekijken die de respondenten hebben gegeven.

Per geselecteerde respondent worden de positieve en aandachtspunten weergegeven. Positieve punten worden aangegeven door een pijl naar rechts, aandachtspunten met een pijl naar links.


Een op een

Bij Feedback variant Groep kun je de antwoorden in de gedragsgrafiek van twee deelnemers naast elkaar zetten waarbij de antwoorden over elkaar worden weergegeven.

Klik op Een op een om de gedragsgrafieken te bekijken.

De geselecteerde deelnemers worden weergegeven met een blauw Feedback Een op een pictogram.

Klik op het Feedback Een op Een pictogram om iemand anders te selecteren.


Status

Per respondent kun je de status bekijken of diegene de survey heeft afgerond of dat nog moet doen. Vanaf deze plek kun je ook een herinnering versturen.

Klik op de tab ‘Status’ om de voortgang te bekijken en/of een herinnering te versturen.

Still need help? Contact Us Contact Us