Feedback uitnodiging verzenden

Open het menu en klik op ‘Nieuwe uitnodiging’ om respondenten uit te nodigen voor de Feedback survey. Als je net een nieuw team hebt aangemaakt dan opent dit scherm automatisch.

Selecteer survey

Het is mogelijk om een uitnodiging voor verschillende type surveys te verzenden. Selecteer eerst de gewenste survey.

Klik op ‘Survey type’ en selecteer Feedback Survey.

Nadat je de survey hebt geselecteerd worden de volgende stappen getoond.


Selecteer respondenten

De beschikbare respondenten worden automatisch geselecteerd. Controleer of je de geselecteerde respondenten wil uitnodigen en wijzig de selectie indien gewenst.

Klik op het selectie pictogram voor de naam om een respondent te (de)selecteren.

Indien je de geselecteerde respondenten wijzigt waardoor niet alle respondenten worden uitgenodigd voor de Feedback survey, moet je ook een groepsnaam ingeven.


Selecteer Feedback variant

De Feedback survey bestaat uit twee varianten.

-Kandidaat: Respondenten geven feedback op één kandidaat.

-Groep: Alle respondenten geven feedback op elkaar.

Klik op ‘Feedback variant’ en selecteer de gewenste variant.

Bij de variant Kandidaat klik je vervolgens op ‘Selecteer kandidaat’ en selecteer de persoon waar de respondenten feedback op moeten geven.


Uitnodiging

De uitnodiging is een vooraf vastgestelde tekst, beschikbaar in de talen waarin de survey ook beschikbaar is. Onder Uitnodiging kun je de taal selecteren waarin de uitnodiging verstuurd wordt en de survey geopend.

Klik op ‘Taal uitnodiging’ en selecteer de gewenste taal om deze voor iedereen in te stellen.

Als de respondent al eerder een survey heeft gemaakt dan staat de voorkeurstaal al ingesteld.

In de uitnodiging wordt tevens een deadline opgenomen. De deadline wordt enkel in de uitnodiging opgenomen. Als de deadline is verstreken, is het nog steeds mogelijk om de survey in te vullen.

Klik op ‘Survey deadline’ en selecteer de deadline.


Respondenten

Ter controle worden alle respondenten nog een keer op een rij gezet. Achter de gegevens van de respondent staat een vlag. Deze vlag geeft de taal aan waarin de respondent de uitnodiging ontvangt en de survey wordt opgestart.

Taal wijzigen voor per respondent

Je kunt per respondent de taal aanpassen waarin men de uitnodiging ontvangt en de survey opent.

Klik op de vlag achter de gegevens van de respondent om de taal voor de uitnodiging en survey te wijzigen.


Uitnodiging verzenden

Klik op ‘Uitnodigen’ om de uitnodiging te bekijken en te verzenden.

Nadat je op Uitnodigen hebt geklikt zie je een preview van de uitnodiging die per email wordt verstuurd.

Klik op ‘Verzenden’ om de respondenten uit te nodigen.

Still need help? Contact Us Contact Us