Feedback verwijderen

Mocht de feedback onjuist zijn, bijvoorbeeld door verkeerde respondenten of antwoorden, dan kun je de feedback verwijderen. Je kunt de resultaten verwijderen als er geen uitnodigingen meer open staan.

Selecteer de workshop in de tijdlijn.

Klik op Uitnodigingen.

Klik op Feedback.

Klik op Resultaten verwijderen.

Controleer of alle feedback surveys zijn afgerond of geannuleerd als de knop Resultaten verwijderen ontbreekt.