Respondentenlijst

De input voor de profielen is de respondentenlijst aan de rechterkant van het scherm. Deze lijst een belangrijk onderdeel in MD Pro.

Selectie: het pictogram vóór de naam geeft aan of de respondent deel uitmaakt van de actieve selectie. Klik op dit pictogram om de respondent te (de-)selecteren. Boven aan de lijst wordt het aantal geselecteerde respondenten vermeld.

Zodra een respondent niet meer is geselecteerd, wordt deze verplaatst naar een positie onder degenen die wel deel uitmaken van de selectie.

Klik op het selectiepictogram bovenaan de lijst om alle respondenten te (de-)selecteren.

Actieve respondent: klik op de naam van de respondent om zijn of haar profiel in de MD profiel weergave of Teamscan te bekijken. Van de actieve respondent wordt de naam vetgedrukt en heeft een blauwe achtergrond. 


Respondenten in de selectie

In de respondentenlijst staat vóór de naam van de respondent een blauw of grijs pictogram. Hiermee wordt aangegeven of de respondent deel uitmaakt van de selectie. 

Klik op het pictogram voor de naam om de selectie te wijzigen.

Zodra je een respondent (de-)selecteert worden de profielen aangepast, zoals de MD-profielen, de toelichting bij de profielen, maar ook de opties voor het genereren van PDF's bij de functie Download PDF.


Groepen in de respondentenlijst

Als er in het team groepen beschikbaar zijn, staan deze boven de respondentenlijst.

Klik op Groepen om de beschikbare groepen te bekijken.

Nadat je een groep hebt geselecteerd, wordt de naam van de groep naast de teamnaam weergegeven en worden ook de profielen aangepast op basis van de respondenten die zich in de geselecteerde groep bevinden