Teamscan uitnodiging verzenden

Klik op Uitnodigingen in het team menu om respondenten uit te nodigen voor een survey. Als je net een nieuw team hebt aangemaakt dan opent dit scherm automatisch.

Selecteer survey

Het is mogelijk om een uitnodiging voor verschillende type surveys te verzenden. Selecteer eerst de gewenste survey.

Klik op de survey waarvoor je een uitnodiging wil versturen.

Nadat je de survey hebt geselecteerd klik je op het pictogram + om een nieuwe uitnodiging te maken. 


Selecteer Teamscan onderdelen

Daarna kies je de onderdelen van de teamscan die de respondenten moeten beantwoorden. Het onderdeel Cultuur is verplicht en is daarom altijd geselecteerd.

Selecteer Investeren om dit onderdeel op te nemen in de teamscan.

Selecteer Goed team om dit onderdeel op te nemen in de teamscan.

Bij het onderdeel Cultuur worden zes vragen gesteld die waarbij de teamleden aangeven te veel of te weinig van een bepaald gedrag te ervaren ofwel dat dit gedrag in balans is.

Bij het onderdeel Investeren worden twee vragen gesteld waarbij punten moeten worden verdeeld over zes stellingen. De vragen zijn: "Waar moeten wij in investeren?" en "Maar laten we nou niet..."

In het onderdeel Goed team worden twee open vragen gesteld waarbij je in eigen woorden kunt aangeven wat het team tot een goed team maakt en hoe het team nog beter kan worden.


Uitnodiging

De uitnodiging is een vooraf vastgestelde tekst, beschikbaar in de talen waarin de survey ook beschikbaar is.

Klik op ‘Taal uitnodiging’ en selecteer de gewenste taal. Deze taal wordt ingesteld voor alle respondenten. De survey wordt ook in deze taal geopend.

In de uitnodiging, en enkel de uitnodiging, wordt tevens een deadline opgenomen. Als de deadline is verstreken, is het nog steeds mogelijk om de survey in te vullen.

Klik op ‘Survey deadline’ en selecteer de gewenste deadline.


Selecteer de respondenten

De beschikbare respondenten worden automatisch geselecteerd. Controleer of je de geselecteerde respondenten wil uitnodigen of wijzig de selectie indien gewenst.

Klik op het selectie pictogram voor de naam om een respondent te (de)selecteren.

Achter de gegevens van de respondent staat een vlag. Deze vlag geeft de taal aan waarin de respondent de uitnodiging ontvangt en de survey wordt geopend.

Taal wijzigen voor per respondent

Je kunt per respondent de taal aanpassen waarin men de uitnodiging ontvangt.

Klik op de vlag om de taal voor de uitnodiging en survey te wijzigen.

*Indien je de geselecteerde respondenten wijzigt waardoor niet alle respondenten worden uitgenodigd voor de survey, moet je ook een groepsnaam ingeven. Deze selectie kun je achteraf niet meer wijzigen!


Uitnodiging verzenden

Klik op Uitnodigen om de voorvertoning van de uitnodiging te bekijken.

Nadat je op Uitnodigen hebt geklikt verschijnt de voorvertoning in een nieuw venster.

Klik op Verzenden om de uitnodiging te verzenden.


Status survey en uitnodiging

Onder Uitnodigingen kun je de status bekijken van de uitnodiging en of een respondent de survey nog moet afronden.

De gekleurde bolletjes geven de status aan van de vragenlijst.

Grijs omlijnd: geen survey beschikbaar

Grijs: uitgenodigd voor survey

Geel: gestart met survey

Groen: survey afgerond

Rood: survey geannuleerd

De status van de uitnodiging staat naast de cirkels met daaronder de datum wanneer deze is verzonden.

Still need help? Contact Us Contact Us