Teamscan uitnodiging verzenden

Open het menu en klik op ‘Nieuwe uitnodiging’ om respondenten uit te nodigen voor de Teamscan.


Selecteer survey

Het is mogelijk om een uitnodiging voor verschillende type surveys te verzenden. Selecteer eerst de gewenste survey.

Klik op ‘Survey type’ en selecteer Teamscan Survey.

Nadat je de survey hebt geselecteerd worden de volgende stappen getoond.


Selecteer respondenten

De beschikbare respondenten worden automatisch geselecteerd. Controleer of je de geselecteerde respondenten wil uitnodigen en wijzig de selectie indien gewenst.

Klik op het selectie pictogram voor de naam om een respondent te (de)selecteren.

Indien je de geselecteerde respondenten wijzigt waardoor niet alle respondenten worden uitgenodigd voor de Teamscan survey, moet je ook een groepsnaam ingeven.


Selecteer Teamscan onderdelen

Daarna kies je de onderdelen van de teamscan die de respondenten moeten beantwoorden. Het onderdeel Cultuur is verplicht en is daarom altijd geselecteerd.

Selecteer Investeren om dit onderdeel op te nemen in de teamscan.

Selecteer Goed team om dit onderdeel op te nemen in de teamscan.

Bij het onderdeel Cultuur worden zes vragen gesteld die waarbij de teamleden aangeven te veel of te weinig van een bepaald gedrag te ervaren ofwel dat dit gedrag in balans is.

Bij het onderdeel Investeren worden twee vragen gesteld waarbij punten moeten worden verdeeld over zes stellingen. De vragen zijn: "Waar moeten wij in investeren?" en "Maar laten we nou niet..."

In het onderdeel Goed team worden twee open vragen gesteld waarbij je in eigen woorden kunt aangeven wat het team tot een goed team maakt en hoe het team nog beter kan worden.


Uitnodiging

De uitnodiging is een vooraf vastgestelde tekst, beschikbaar in de talen waarin de survey ook beschikbaar is. Onder Uitnodiging kun je de taal selecteren waarin de uitnodiging verstuurd wordt en de survey geopend.

Klik op ‘Taal uitnodiging’ en selecteer de gewenste taal om deze voor iedereen in te stellen.

Als de respondent al eerder een survey heeft gemaakt dan staat de voorkeurstaal al ingesteld.

In de uitnodiging wordt tevens een deadline opgenomen. De deadline wordt enkel in de uitnodiging opgenomen. Als de deadline is verstreken, is het nog steeds mogelijk om de survey in te vullen.

Klik op ‘Survey deadline’ en selecteer de deadline.


Respondenten

Ter controle worden alle respondenten nog een keer op een rij gezet. Achter de gegevens van de respondent staat een vlag. Deze vlag geeft de taal aan waarin de respondent de uitnodiging ontvangt en waarin de teamscan opent.

Taal wijzigen voor per respondent

Je kunt per respondent de taal aanpassen waarin men de uitnodiging ontvangt en de survey opent.

Klik op de vlag achter de gegevens van de respondent om de taal voor de uitnodiging en survey te wijzigen.


Uitnodiging verzenden

Klik op ‘Uitnodigen’ om de uitnodiging te bekijken en te verzenden.

Nadat je op Uitnodigen hebt geklikt zie je een preview van de uitnodiging die per email wordt verstuurd.

Klik op ‘Verzenden’ om de respondenten uit te nodigen.

Still need help? Contact Us Contact Us