MD Survey uitnodiging verzenden

Klik op Uitnodigingen in het team menu om respondenten uit te nodigen voor een survey. Als je net een nieuw team hebt aangemaakt dan opent dit scherm automatisch.

Selecteer survey

Het is mogelijk om een uitnodiging voor verschillende type surveys te verzenden. Selecteer eerst de gewenste survey.

Klik op de survey waarvoor je een uitnodiging wil versturen.

Nadat je de survey hebt geselecteerd klik je op het pictogram + om een nieuwe uitnodiging te maken. 


Selecteer MD Survey variant

Klik op ‘Variant’ en selecteer de variant die de respondenten moeten invullen.

Je kunt respondenten uitnodigen voor één variant. Als je respondenten voor een andere variant van de MD Survey wil uitnodigen, maak dan een nieuwe uitnodiging aan.


Uitnodiging

De uitnodiging is een vooraf vastgestelde tekst, beschikbaar in de talen waarin de survey ook beschikbaar is.

Klik op ‘Taal uitnodiging’ en selecteer de gewenste taal. Deze taal wordt ingesteld voor alle respondenten. De survey wordt ook in deze taal geopend.

In de uitnodiging, en enkel de uitnodiging, wordt tevens een deadline opgenomen. Als de deadline is verstreken, is het nog steeds mogelijk om de survey in te vullen.

Klik op ‘Survey deadline’ en selecteer de gewenste deadline.


Notificatie

Zodra een respondent de survey heeft afgerond ontvangt zowel de team eigenaar en respondent een bevestigingsemail. Het is mogelijk om daar het MD Profiel als PDF bij te voegen.

Selecteer ‘Stuur profiel in PDF naar team eigenaar’ om als team eigenaar het MD Profiel in PDF te ontvangen bij de bevestigingsemail zodra de survey is afgerond.

Selecteer ‘Stuur profiel in PDF naar respondent’ om de respondent het MD Profiel in PDF toe te sturen zodra de survey is afgerond.


Selecteer de respondenten

De beschikbare respondenten worden automatisch geselecteerd. Controleer of je de geselecteerde respondenten wil uitnodigen of wijzig de selectie indien gewenst.

Klik op het selectie pictogram voor de naam om een respondent te (de)selecteren.

Achter de gegevens van de respondent staat een vlag. Deze vlag geeft de taal aan waarin de respondent de uitnodiging ontvangt en de survey wordt geopend.

Taal wijzigen voor per respondent

Je kunt per respondent de taal aanpassen waarin men de uitnodiging ontvangt.

Klik op de vlag om de taal voor de uitnodiging en survey te wijzigen.

*Het is niet mogelijk om een respondent met een MD Profiel, weergegeven door gekleurde logicabolletjes onder de naam van de respondent, nog een keer uit te nodigen of als er nog een uitnodiging voor de MD Survey open staat.

Uitnodiging verzenden

Klik op Uitnodigen om de voorvertoning van de uitnodiging te bekijken.

Nadat je op Uitnodigen hebt geklikt verschijnt de voorvertoning in een nieuw venster.

Klik op Verzenden om de uitnodiging te verzenden.


Status survey en uitnodiging

Onder Uitnodigingen kun je de status bekijken van de uitnodiging en of een respondent de survey nog moet afronden.

De gekleurde bolletjes geven de status aan van de survey.

Grijs omlijnd: geen survey beschikbaar

Grijs: uitgenodigd voor survey

Geel: gestart met survey

Groen: survey afgerond

Rood: survey geannuleerd

De status van de uitnodiging staat naast de cirkels met daaronder de datum wanneer deze is verzonden.


Uitnodiging nogmaals verzenden

Als je een respondent nogmaals wilt uitnodigen, kun je een nieuwe uitnodiging verzenden. Hiervoor dien je eerst de openstaande uitnodiging te annuleren.

Controleer de gegevens van de respondent en verzend vervolgens een nieuwe uitnodiging.

Alternatief is om de respondent een herinnering te versturen.

Still need help? Contact Us Contact Us