MD Survey uitnodiging verzenden

Open het menu en klik op ‘Nieuwe uitnodiging’ om respondenten uit te nodigen voor de MD Survey. Als je net een nieuw team hebt aangemaakt dan opent dit scherm automatisch.

Selecteer survey

Het is mogelijk om een uitnodiging voor verschillende type surveys te verzenden. Selecteer eerst de gewenste survey.

Klik op ‘Survey type’ en selecteer MD Survey (Drijfveren).

Nadat je de survey hebt geselecteerd worden de volgende stappen zichtbaar.


Selecteer de respondenten

De beschikbare respondenten worden automatisch geselecteerd. Controleer of je de geselecteerde respondenten wil uitnodigen of wijzig de selectie indien gewenst.

Klik op het selectie pictogram voor de naam om een respondent te (de)selecteren.

Het is niet mogelijk om een respondent met een MD Profiel, weergegeven door gekleurde logicabolletjes onder de naam van de respondent, nog een keer uit te nodigen of als er nog een uitnodiging voor de MD Survey open staat.


Selecteer MD Survey variant

Klik op ‘Variant’ en selecteer de variant die de respondenten moeten invullen.

Je kunt respondenten uitnodigen voor één variant. Als je respondenten voor een andere variant van de MD Survey wil uitnodigen, maak dan een nieuwe uitnodiging aan.


Uitnodiging

De uitnodiging is een vooraf vastgestelde tekst, beschikbaar in de talen waarin de survey ook beschikbaar is.

Klik op ‘Taal uitnodiging’ en selecteer de gewenste taal. Deze taal wordt ingesteld voor alle respondenten. De survey wordt ook in deze taal geopend.

In de uitnodiging, en enkel de uitnodiging, wordt tevens een deadline opgenomen. Als de deadline is verstreken, is het nog steeds mogelijk om de survey in te vullen.

Klik op ‘Survey deadline’ en selecteer de gewenste deadline.


Notificatie

Zodra een respondent de survey heeft afgerond ontvangt zowel de team eigenaar en respondent een bevestigingsemail. Het is mogelijk om daar het MD Profiel als PDF bij te voegen.

Selecteer ‘Stuur profiel in PDF naar team eigenaar’ om als team eigenaar het MD Profiel in PDF te ontvangen bij de bevestigingsemail zodra de survey is afgerond.

Selecteer ‘Stuur profiel in PDF naar respondent’ om de respondent het MD Profiel in PDF toe te sturen zodra de survey is afgerond.


Respondenten

Ter controle worden alle respondenten nog een keer op een rij gezet. Achter de gegevens van de respondent staat een vlag. Deze vlag geeft de taal aan waarin de respondent de uitnodiging ontvangt en de survey wordt geopend.

Taal wijzigen voor per respondent

Je kunt per respondent de taal aanpassen waarin men de uitnodiging ontvangt.

Klik op de vlag om de taal voor de uitnodiging en survey te wijzigen.


Uitnodiging verzenden

Klik bovenaan het scherm op ‘Uitnodigen’ om de uitnodiging te bekijken en verzenden.

Nadat je op Uitnodigen hebt geklikt zie je een preview van de uitnodiging die per email wordt verstuurd.

Klik op ‘Verzenden’ om de respondenten uit te nodigen.

Still need help? Contact Us Contact Us