Nieuw team maken

Krijg inzicht in drijfveren en leg de ontwikkeling van teams vast. Je kunt een nieuw team maken van bestaande en/of nieuwe respondenten. 

Klik op Nieuw team

Team details

In de Team details widget bepaal je de naam voor het team en of het team privé is.

Teamnaam

Bepaal de naam van het team.

Klik op het tekst vak en voer de teamnaam in.

Team Privé maken

Je kunt teams afschermen voor andere gebruikers in jouw eigen systeem. Dit doe je door het team privé te maken. Het team is dan alleen voor de teameigenaar zichtbaar. De Administrator behoudt toegang tot alle teams.

Selecteer Privé team.

Team eigenaar

Als Administrator kun je bepalen wie de teameigenaar is. De teameigenaar kan het team beheren en delen en ontvangt de email notificaties voor dit team.

Selecteer één van de gebruikers als teameigenaar.

Respondent aan een team toevoegen

In de widget Respondent kun je de respondenten beheren.

De widget Respondent is toegankelijk wanneer je een nieuwe Team update aanmaakt of vanuit de meest recente team update.

Klik op het + pictogram om een respondent toe te voegen en selecteer of je één of meerdere respondenten wil toevoegen.

Nieuwe respondent toevoegen

Vul een e-mailadres, voor- en achternaam in om een volledig nieuwe respondent toe te voegen.

Je kan een notitie aan een respondent toevoegen. Notitie is geen verplicht veld.

Controleer de gegevens en klik op Toevoegen.

Bestaande respondent toevoegen

Gebruik de zoekbalk om naar een bestaande respondent te zoeken.

Zodra je een e-mailadres of naam invoert, controleert het systeem of er respondenten bekend zijn met dezelfde gegevens. Als er overeenkomsten zijn, worden deze automatisch getoond.

Klik op de naam in de lijst met overeenkomsten om deze te selecteren.

Klik vervolgens op Toevoegen om deze toe te voegen.

Meerdere nieuwe respondenten tegelijk toevoegen

Je kunt meerdere respondenten in één keer toevoegen met behulp van een lijst.

Kopieer en plak respondenten vanuit een spreadsheet zoals Microsoft Excel. Voer in aparte kolommen de volgende informatie in: e-mailadres, voornaam, achternaam. Gebruik een nieuwe regel per respondent.

Kopieer de cellen met daarin de informatie van de respondenten en plak deze vervolgens in het beschikbare venster.

Je kunt ook zelf de gegevens in het venster invoeren. Voer dan na het e-mailadres en voornaam telkens een komma in. Het systeem gebruikt de komma om de velden van elkaar de onderscheiden. Gebruik een nieuwe regel voor een nieuwe respondent.

Klik op Controleren om de ingevoerde gegevens te controleren.

Klik op Toevoegen om de respondenten aan het team toe te voegen.

Team vastleggen

Klik op ‘Maak team’ om het team vast te leggen.

Vervolgens opent het dashboard team.