Team update bewerken

Als er wijzigingen in het team gemaakt moeten worden die niet op de tijdlijn vastgelegd moet worden, dan open je de meest recente Team update. Het is niet mogelijk om een moment te bewerken die ouder is dan de meeste recente Team update.

Klik op de meeste recente Team update in de tijdlijn.

Nadat je een Team update hebt geselecteerd opent het overzicht.

In het overzicht staan de respondenten en groepen die op dat moment in het team zitten.

Naam team update bewerken

Klik op het pictogram Bewerk om de naam te wijzigen.

Wijzig de naam.

Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Respondenten

Via de respondenten widget kun je respondenten toevoegen aan het team of verwijderen.

Als de respondent al in het team zat maar niet op dat moment, dan kun je respondenten aan het moment toevoegen. Vanuit de respondenten widget kun je ook de respondent details wijzigen.

Groepen

Via de groepen widget kun je groepen toevoegen aan het moment of verwijderen en de groep details wijzigen.